PELUANG PEKERJAAN
UNTUK RAKYAT MALAYSIA

MySTEP membuka peluang pekerjaan jangka pendek di Sektor Awam, Agensi Kerajaan serta Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) secara kontrak.

INISIATIF OLEH:

KERAJAAN MALAYSIA

DENGAN KERJASAMA: